Παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται για την αύξηση του σωματικού βάρους – Ά Μέρος

Written by admin. Posted in ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 09 Μάρτιος, 2018

Παρατηρείται ότι πολλοί άνθρωποι εάν και δεν καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες τροφίμων το σωματικό τους βάρους παραμένει υψηλό κατατάσσοντάς τους σε υπέρβαρους ή ακόμη και παχύσαρκους. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται για το υπερβάλλον σωματικό (πάνω από το φυσιολογικό ΔΜΣ).
Για να μποροέσουμε να βρούμε τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και να δούμε σε ποια κατηγορία υπαγόμαστε διαιρούμε το σωματικό μας βάρος (σε κιλα) με το τετράγωνο του ύψους μας (σε μέτρα).
Για παράδειγμα: Σωματικό Βάρος: 75 κιλά & Ύψος 1,70 μέτρα
ΔΜΣ:75/3,0625=24,49kg/m2 (φυσιολογικός Δείτκης Μάζας Σώματος)
Το αποτέλεσμα το οποίο διεξάγεται μας κατατάσει στις ακόλουθες κατηγορίες:
Δείκτης Μάζας Σώματος

Ταξινόμηση
ΔΜΣ
Κίνδυνος Συνοσηρότητας

Ελλιποβαρής
<18,5
Χαμηλός

Φυσιολογικός
18,50-24,99
Χαμηλός

Υπέρβαρος
25-29,99
Μέτριος

Παχυσαρκία 1ου Βαθμού
30-34,99
Αυξημένος

Παχυσαρκία 2ου Βαθμού
35-39,9
Πολύ Αυξημένος

Υπερνοσογόνος Παχυσαρκία
>40
Πάρα Πολύ Αυξημένος

Παχυσαρκία 3ου Βαθμού
>60
Υπερβολικά Αυξημένος

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο δείκτης μάζας σώματος δεν λαμβάνει υπόψην την μυική μάζα, την οστική μάζα, την λιπώδης μάζα και το νερό του σώματος. Δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι υπέρβαρος αλλά το σωματικό του λίπος να είναι σε φυσιολογικά επίπεδα και αυτό να ευθύνεται εξαιτίας αυξημένης μυικής ή οστικής μάζας. Αντίθετα, μπορεί κάποιος να υπάγεται στην κατηγορία του φυσιολογικού όμως το σωματικό του λίπος να είναι πολύ υψηλότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται για την αύξηση του σωματικού βάρους.
1ος Παράγοντας: Η κληρονομικότητα:
Παρατηρείται ότι εάν οι γονείς ενός παιδιού είναι παχύσαρκοι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα και το παιδί να είναι, είτε λόγω γονιδίων είτε λόγω διατροφικών συνηθειών. Παιδί με 2 παχύσαρκους γονείς έχει 3πλασιες πιθανότητες να είναι και το ίδιο παχύσαρκο, παιδί με αδερφό παχύσαρκο έχει 40% πιθανότητες να γίνει παχύσαρκο. Η πιθανότητα που έχει ένα παιδί κατά την αρχή της εφηβείας, να παραμείνει παχύσαρκο & στην ενήλικη ζωή είναι 1:4 ενώ αν είναι παχύσαρκο στο τέλος της εφηβείας 1:28 .Τα γονίδια επηρεάζουν το ΣΒ στον βαθμό που κωδικοποιούν τα μοριακά συστατικά του φυσιολογικού συστήματος ρύθμισης. Η γενετική έκφραση της παχυσαρκίας γίνεται εμφανής σε περιβάλλοντα που της επιτρέπουν να αυξήσει την τάση για αποθήκευση λίπους. Παιδιά με 2 γονείς παχύσαρκους έχουν 80% πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας, με 1 γονιό παχύσαρκο: 40% πιθανότητες και με κανένας γονιός 8% πιθανότητες.
2ος Παράγοντας: Αυξομειώσεις Σωματικού Βάρους
Η αυξομείωση ή ανακύκλωση σωματικού βάρους έχει σημαντικές μεταβολικές και ψυχολογικές συνέπειες και προωθεί στην αύξηση σωματικού βάρους με αποτέλεσμα το άτομο να έχει πλεονάζον λίπος το οποίο στην συνέχεια αδυνατεί να αποβάλλει.

***Αγγελική Μυρογιάννη
Απόφοιτος Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας Κρήτης
Τηλ. Επικοινωνίας: 2251306808 – 6984458711
Ναυμαχίας Έλλης 51 Επάνω Σκάλα
Επόμενη εβδομάδα: Παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται για την αύξηση του σωματικού βάρους_Β’ Μέρος