Εννιά στους δέκα επιλέγουν την ΔΕΗ στα νησιά

Written by admin. Posted in ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσιεύθηκε στις 16 Μάιος, 2018

Αμέσως επόμενος προμηθευτής ήταν η η ΚΕΝ με 2,14%, (1,74% στη ΧΤ και 0,39% στη ΜΤ) ενώ ακολούθησε η Elpedison με 2,12% (0,74%, 1,38%), η Ήρων με 2,06% (1,42%, 0,63%), η Μυτιληναίος με 1,41% (1,06%, 0,35%), η Volterra με 0,61% (0,33%, 0,27%), τα ΕΛΤΑ με 0,59% (0,07%, 0,51%), η Watt&Volt με 0,57% (0,49%, 0,07%), η NRG με 0,29% (0,22%, 0,06%), η Green με 0,27% (0,26%, 0,009%), η Economic Growth με 0,04% (0,023%, 0,02%, η Volton με 0,01% και η Αέριο Αττικής με 0,005%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2018 θεωρητικά «άνοιξε» η αγορά προμήθειας σε όλα τα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Στην πράξη, όμως, το γεγονός ότι οι προμηθευτές δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις ποσότητες ενέργειας από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ λειτουργεί ανασταλτικά. Χωρίς τα ΝΟΜΕ, οι ιδιώτες προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν στα νησιά τα ίδια τιμολόγια που παρέχουν στο διασυνδεδεμένο σύστημα. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν έχουν κίνητρο για να εισέλθουν στις νησιωτικές αγορές, αλλάζοντας τα δεδομένα που ισχύουν μέχρι σήμερα.

www.newsit.gr