ΔΕΥΑΛ:Διακοπή υδροδότησης λόγω βλάβης

Written by radiokalloni. Posted in ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 14 Μαΐου, 2024

 Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει ότι λόγω βλάβης του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού υπάρχει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές: Λαγκάδα, Χρυσομαλλούσα, Καλλιθέα, Μαύρα Σίδερα, Σουράδα, Πυργέλια, Περιοχή Νοσοκομείου και Χάλικα. Αργά το μεσημέρι, σήμερα, θα αρχίσει να γίνεται σταδιακά η ομαλή αποκατάσταση της υδροδότησης και έως το βράδυ, θα έχει επανέλθει η ομαλή υδροδότηση στις παραπάνω περιοχές.
Η ΔΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της βλάβης.